ટ્વિટર વીડિયો ડાઉનલોડ કરો

પક્ષીએ વિડિઓ ડાઉનલોડર

એમપી 4 ફોર્મેટમાં સંપૂર્ણપણે મફતમાં Twitter માંથી વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરો, તમે ઑનલાઇન ટ્વિટર વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરી શકો છો, ટ્વિટર વીડિયો ડાઉનલોડ કરો

ટ્વિટર વિડિઓઝ ડાઉનલોડ કરવા માટે કેવી રીતે?

01. તમે ડાઉનલોડ કરવા માંગો છો તે વિડિઓનું URL કૉપિ કરો.
02. અમારા ટુલ્સ બૉક્સમાં ટ્વિટર વિડીયોનું URL પેસ્ટ કરો.
03. ડાઉનલોડ બટન દબાવો.
04. વિડીયો હવે દેખાશે, અને તમારે શું કરવું છે ડાઉનલોડ બટનને ક્લિક કરવાનું છે.