ಟ್ವಿಟರ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ವೀಡಿಯೊ ಡೌನ್ಲೋಡರ್

MP4 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ನಿಂದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ವಿಟರ್ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

Twitter ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?

01. ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವೀಡಿಯೊದ URL ನಕಲಿಸಿ.
02. ನಮ್ಮ ಟೂಲ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಟ್ವಿಟರ್ ವೀಡಿಯೊದ URL ಅನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ.
03. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿರಿ.
04. ವೀಡಿಯೋ ಈಗ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದು.